Reality pro Hodonín a okolí

Lidé, kteří budou po 1. lednu 2014 prodávat běžnou nemovitost, získají proti dnešku jednu velkou výhodu: nebudou muset při podání přiznání k dani z převodu předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. Tím ušetří tisíce korun.

Plyne to ze zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, které Senát schválil tuto středu. Novou úpravu musí ještě posvětit Sněmovna, která vzejde z říjnových voleb. Úleva se má týkat 70 až 80 procent převodů.

 

Nutnost posudku odpadá proto, že zákonné opatření zcela jinak upravuje základ pro převodní daň. Dnes je základem daně cena sjednaná (kupní), je-li vyšší než cena zjištěná (odhadní). Je-li cena zjištěná znalcem vyšší než cena kupní, je základem daně cena odhadní.

 

Proto je dnes vždy nutné předložit znalecký posudek. To má mimo jiné zabránit, aby prodávající a kupující ve smlouvě nešvindlovali a nestanovili v ní nižší cenu, než která byla skutečně zaplacena.

Nové určení základu daně

 

Od ledna finanční úřady nebudou srovnávat kupní cenu s cenou znalce, ale primárně s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí na trhu.

Budou přitom i dost benevolentní, protože nebudou při srovnávání brát v potaz celou místně obvyklou cenu, ale jen 75 % její hodnoty. „Přimhouří“ tedy oči, bude-li rozdíl cen v dané toleranci. V některých případech tudíž poplatníci i proti dnešku ušetří i na dani.

Poplatníkem dál prodávající

 

Úlevou pro poplatníka daně bude i to, že všechny přílohy k daňovému přiznání bude moci přikládat v prosté kopii či elektronické podobě.

 

Pokud budou prodávat nemovitost ze společného jmění manželé, budou moci podat jedno přiznání. Až dosud podával přiznání každý z manželů za sebe.

 

Poplatníkem daně i nadále zůstává prodávající a kupující bude ručitelem. Prodávající a kupující se však mohou domluvit, že poplatníkem daně bude kupující. V takovém případě nebude za daň ručit nikdo.

Uvedený zákon se vztahuje jen na úplatné převody nemovitostí, to je na prodeje a směny. Nikoli tedy na darování nemovitost.


Uvítám Vaše komentáře zde: